BLOGGER TEMPLATES? click here »

Tuesday, October 7, 2008

ilan sa mga makasaysayang lugar ng Leyte

Paglalakbay patungo sa makasaysayang lugar..


Mula sa 7,107, ang Leyte ay isa sa mga isla ng Pilipinas na may mahalagang papel sa kasaysayan ng bansa. Sa isla pa lamang na ito ay makakita ka na ng humigit’ kumulang 20 mga makasaysayang pook. Nandito ang Leyte Provincial Capitol kung saan nagsimula ang Commonwealth Government, ang gusali ng CAP na dating kilala bilang The Price Mansion kung saan tumira si Gen. Douglas Macarthur noong Liberation Period noong 1944. Nandito rin ang Boy Scout Monument, ang pinakaunang munumento ng isang Boy Scout sa buong mundo na kasingtaas ng isang tunay na tao noong itinayo (1941), at ang Japanese War Memorial Cemetery, at marami pang iba.

Dito rin sa Leyte matatagpuan ang kilalang-kilalang monumento na nagpapagunita sa bawat Pilipino nang pagbalik ni Gen. Douglas Macarthur sa Pilipinas. Ito ay ang munomentong masisilayan sa bayan ng Palo.

Simula noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay naging makasaysayan na ang naturang bayan. Dito matatagpuan ang Hill 522, ang lugar kung saan nagharap ang puwersa ng iilang nagkaisang mga bansa laban sa mga Hapon. Dito rin nakatayo ang cathedral na ginawang pansamantalang ospital ng mga sugatang mga sundalong Pilipino at mga Amerikano sa kasagsagan ng digmaan. At iyon pa ngang munumento ni Gen Macarthur ay dito rin itinayo, ang Gen. Douglas Macarthur Landing Memorial.


Makikita sa makasaysayang Red Beach, pinangyarihan ng isa sa pinakatanyag na digmaang pandagat sa kasaysayan, ang bantayog ni Gen. Douglas Macarthur ay bahagi ng limang ektaryang Macarthur Park Beach Resort.

Sa resort ay makikita ang bantayog ni Gen. Macarthur, at anim pang iba, na mas mataas pa ng 1.5 talampakan kaysa sa totoong tangkad ng heneral. Malapit naman sa kinatatayuan ng mga rebulto ay makikita rin ang bakas ng mga sapatos ng heneral noong una siyang umapak sa dalampasigan ng Red Beach ng Palo.


Noong 1944, pinangunahan ni Gen. Douglas Macarthur ang pagsalakay sa mga Hapones na noo’y hawak ang Pilipinas. Ang pagsalakay na iyon ay nagsimula sa mismong kinatatayuan ng Gen. Douglas Macarthur Landing Memorial ngayon. Dito rin tinupad ni Gen. Macarthur ang kanyang pangako sa mga Pilipino na siya’y magbabalik.

Sa pagbabalik na iyon ng heneral ay nagkaroon ng pag-asa ang mga Pilipino na makamtan ang kalayaan mula sa mga Hapones, at ito nga’y nagkaroon ng katuparan. At ang bantayog na nakatayo sa Palo, Leyte sa kasalukuyan ay isang matibay na katibayan na ang lahat ng ito’y nagsimula sa isla ng Leyte.

Sa dinami-dami ng makasaysayang lugar dito sa leyte ang MacArthur ang siyang tanging pinakamagandang lugar.Isa ito sa mga napili namin, dahil ito'y may kakaibang kwento na kung saan dito lang natin ito makikita at maririnig sa leyte.
galing naman, bata pa "nationalistic" na!!!


Ilan pa sa mga makasaysayang Lugar ng Leyte...]

Kasama sa makasaysayang lugar sa Leyte ay ang Joseph Price Mansion, kilala na sa kasalukuyan bilang gusali ng CAP, na ginawang headquarters ni Heneral Macarthur noong 1944 .

Ito naman ay ang Leyte Provincial Hall.
Dito umusbong ang gobyernong commonwealth noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig.

0 comments: